รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

Standard

เมื่อพูดถึงเกมสร้างเมือง หลายคนอาจนึกถึงเกมดังๆ อย่าง SimCity แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีเกมสร้างเมืองอีกหลายเกมที่เน้นความสมดุลหรือมีเนื้อเรื่องในด้านอื่นๆ ซึ่งเกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ Tropico 5 เกมสร้างเมืองที่มีเนื้อหาเน้นในเรื่องการเมืองการปกครอง

รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

ตัวเกมโดยรวมทั่วไปไม่ต่างจากเกมอื่นมากนัก ผู้เล่นจะรับบทเป็นท่านผู้นำของเมือง โดยในยุคเริ่มแรกเราจะได้เป็น “ท่านผู้ว่า” ซึ่งถูกราชวงศ์ผู้มีอำนาจส่งมาปกครองเกาะเล็กๆ เพื่อหาประโยชน์ให้กับราชวงศ์ในยุคล่าอาณานิคม หน้าที่โดยทั่วไปก็คือ สร้างแหล่งเพาะปลูก, ฟาร์มปศุสัตว์, พัฒนาเทคโนโลยี, ค้าขายกับภายนอก และมอบความสุขให้กับคนบนเกาะ
อย่างไรก็ตาม ทางราชวงศ์นั้นก็ไม่ได้ปกครองให้ราษฎรมีความสุขมากเท่าไหร่ ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ประชาชนส่วนมากเป็น พวกนิยมกษัตริย์ (Royalist) และ พวกนักปฏิวัติ (Revolutionist) ที่มองว่าราชวงศ์เอารัดเอาเปรียบและต้องการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นอิสระ

เมืองเริ่มต้น

กษัตริย์ต้องการเงินไปสร้างพระราชวังใต้น้ำ

เป้าหมายของเราคือ เราต้องทำให้ประชาชนบนเกาะของเราเห็นด้วยกับพวกนักปฏิวัติ เพื่อที่เราจะทำการประกาศอิสรภาพ และก้าวขึ้นเป็น “ประธานาธิบดี” (El Presidente) ให้ได้ก่อนที่วาระปกครองของตำแหน่งผู้ว่าจะหมดลง (เริ่มแรกจะมีวาระ 4 ปี)
ผู้เล่นจะมี “ท่านลอร์ด” คอยเจรจากับฝั่งกษัตริย์และ “ผู้ช่วย” ที่คอยหาภารกิจให้เราทำเพื่อเพิ่มคะแนนนิยม ตลอดการเล่น การเจรจากับกษัตริย์มักจะเป็นการจ่ายเงินหรือให้ของ เพื่อแลกกับการต่ออายุผู้ว่าหรือเงินเล็กๆ น้อยๆ ส่วนภารกิจของผู้ช่วย เช่น การขายของให้โจรสลัด จะเป็นการเพิ่มคะแนนนิยม แต่ก็เป็นการลดความสัมพันธ์กับกษัตริย์ และบางครั้งฝ่ายนักปฏิวัติก็จะต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์ (เช่น จีบราชินี)

นักปฏิวัติต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์

เมื่อเรามีคะแนนนิยมฝั่งนักปฏิวัติมากเกินครึ่งหนึ่ง ก็จะสามารถปฏิวัติประกาศอิสรภาพจากราชวงศ์ตั้งตัวเองเป็นประเทศอิสระ โดยเมื่อประกาศอิสรภาพ เราจะต้องเขียน “รัฐธรรมนูญ” ขึ้นมา เพื่อปกครองเกาะของเรา หลักจากนั้นก็จัดการเลือกตั้ง และปกครองประเทศผ่านยุคต่างๆ ให้รุ่งเรืองต่อไป

การร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จะกำหนดแนวทางของประเทศ ในการเขียนรัฐธรรมนูญเราจะมีตัวเลือกในหมวดต่างๆ ว่าเราจะปกครองประเทศในแบบไหน โดยในการเขียนครั้งแรกนั้นจะมีให้เลือก 3 หมวด ได้แก่
สิทธิในการเลือกตั้ง ตัวเลือกคือ เลือกได้เฉพาะผู้ชาย, เฉพาะคนรวย หรือเลือกได้ทุกคน
สิทธิในการนับถือศาสนา ตัวเลือกได้แก่ ประกาศศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ, ให้อิสระในการนับถือศาสนา, ไร้ศาสนา
กองกำลัง ตัวเลือกได้แก่ อาสาสมัคร, ทหารเกณฑ์ และจัดตั้งกองทัพ

ตัวเลือกในหัวข้อ สิทธิการเลือกตั้ง

ตัวเลือกแต่ละอย่างจะมีผลแตกต่างกันไป เช่น หากเราเป็นรัฐคริสต์ ก็จะทำให้มีโจรน้อยลง แต่ถ้าเราไม่เน้นเรื่องศาสนาก็จะทำให้เราทำการวิจัยเร็วขึ้น
รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี โดยเมื่อเข้าสู่ยุคถัดไป เราจะสามารถทำการวิจัยเพื่อเพิ่มหัวข้อต่างๆ ได้ ได้แก่
ยุคสงครามโลก มีหัวข้อ สิทธิทางการเมือง (เผด็จการ, รัฐตำรวจ, ประชาธิปไตย), นโยบายแรงงาน (สนับสนุนแรงงาน, เท่าเทียม, สนับสนุนผู้จ้าง อนุญาตแรงงานเด็ก), ความเป็นพลเมือง (เข้า-ออกเมืองอย่างอิสระ, ออกวีซ่าให้เฉพาะคนที่มีความรู้, ปิดพรมแดนแน่นหนา)
ยุคสงครามเย็น มีหัวข้อ สิทธิส่วนบุคคล, โครงสร้างทางเศรษฐกิจ, อิสระสื่อ (ควบคุมเต็มที่, ให้งบประมาณให้พูดถึงสิ่งที่ต้องการ, ให้อิสระ)
ยุคสมัยใหม่ มีหัวข้อสิทธิทางดิจิทัล (เซ็นเซอร์เต็มที่, ต่อสู้ลิขสิทธิ์, อินเทอร์เน็ตเสรี), โลกาภิวัตน์ (ปิดประเทศ, ปกป้องอุตสาหกรรมหลัก, เปิดประเทศเสรี), ระบบนิเวศ (เน้นเศรษฐกิจ, ประหยัดพลังงาน, ไม่ปล่อยมลภาวะ)
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

หลักจากเขียนรัฐธรรมนูญแล้ว เราก็จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 12 เดือน โดยจะมีคะแนนโพลของเรากับคู่แข่งขึ้นให้ดู ซึ่งเราจะต้องทำให้คะแนนของเรานำให้ได้เมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง

ตอนนี้ คะแนนโพลเราตามอยู่ 45% ต่อ 55%

ตัวอย่างวิธีการเพิ่มคะแนนเสียง เช่น
“คืนความสุข” ให้กับประชาชนด้วยวิธีต่างๆ เช่น สร้างร้านเหล้าหรือโรงมหรสพ หากประชาชนมีความสุข เราก็ได้คะแนนเพิ่ม
“ลดภาษี” ลดภาษีเรียกคะแนนนิยมกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
“ฆ่าเลย” สามารถกดฆ่าคู่แข่งได้ด้วยนะครับ หรือจะแค่ดิสเครดิตก็ได้ (แต่ยังไม่เคยลองนะว่าจะออกมาเป็นยังไง)
“ซื้อเสียง” เราสามารถจ่ายเงินเพื่อโกงผลเลือกตั้งได้ด้วย

เมนูการจัดการกับประชาชน

การโกงเลือกตั้ง

กฎหมาย

นอกจากตัวรัฐธรรมนูญแล้ว เรายังสามารถออกกฎหมายอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก กฎหมายที่มี เช่น
- เพิ่มการปันส่วนอาหาร ให้ประชาชนได้อาหารเพิ่มมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น
- งดอาหารฟรี ทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้ออาหาร
- สิทธิครอบครองอาวุธ ทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้น แต่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเมื่อมีการลุกฮือ
- กู้เงิน เราสามารถออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินมาใช้ได้
- นิรโทษกรรม เพื่อลดภัยจากกบฏ
- ปล่อยข่าวลือ เพื่อลดอำนาจของผู้นำกลุ่มต่างๆ
- ชดเชยรายได้เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิต

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายในยุคสงครามโลก

คอรัปชั่น

ในขณะที่เราปกครองเกาะ นอกจากเราจะมีเงิน “$” เป็นเงินของรัฐบาลเพื่อใช้จ่ายสร้างสิ่งต่างๆ เรายังมีเงินในบัญชีสวิส “$$” ที่ได้มาจากการคอรัปชั่นอีกด้วย
เงินคอรัปชั่นนี้ไม่สามารถใช้จ่ายได้บนเกาะ แต่เราสามารถเอาไปซื้อ “ของพิเศษ” กับต่างประเทศได้ โดยวิธีที่จะได้เงินจะมากับภารกิจต่างๆ ที่มีให้เลือกผลตอบแทน จะมีให้เลือกว่าเราจะรับผลตอบแทนเป็นเงิน “$” เพื่อเข้างบประมาณประเทศ หรือรับเป็นเงินสวิส “$$” เพื่อเข้าบัญชีส่วนตัว นอกจากนี้การออกกฎหมายหรือใบอนุญาตบางอย่างเราก็จะได้เงินใต้โต๊ะเข้าบัญชีสวิสด้วยเหมือนกัน เช่น กฎหมายการอนุญาตก่อสร้าง จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแพงขึ้น 20% แต่เงินที่เพิ่มขึ้นมานี้ ครึ่งหนึ่งจะเข้ากระเป๋าเรา

คอรัปชั่น

ในขณะที่เราปกครองเกาะ นอกจากเราจะมีเงิน “$” เป็นเงินของรัฐบาลเพื่อใช้จ่ายสร้างสิ่งต่างๆ เรายังมีเงินในบัญชีสวิส “$$” ที่ได้มาจากการคอรัปชั่นอีกด้วย
เงินคอรัปชั่นนี้ไม่สามารถใช้จ่ายได้บนเกาะ แต่เราสามารถเอาไปซื้อ “ของพิเศษ” กับต่างประเทศได้ โดยวิธีที่จะได้เงินจะมากับภารกิจต่างๆ ที่มีให้เลือกผลตอบแทน จะมีให้เลือกว่าเราจะรับผลตอบแทนเป็นเงิน “$” เพื่อเข้างบประมาณประเทศ หรือรับเป็นเงินสวิส “$$” เพื่อเข้าบัญชีส่วนตัว นอกจากนี้การออกกฎหมายหรือใบอนุญาตบางอย่างเราก็จะได้เงินใต้โต๊ะเข้าบัญชีสวิสด้วยเหมือนกัน เช่น กฎหมายการอนุญาตก่อสร้าง จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแพงขึ้น 20% แต่เงินที่เพิ่มขึ้นมานี้ ครึ่งหนึ่งจะเข้ากระเป๋าเรา

เมื่อออกกฎหมายอนุญาตสร้างอาคารแล้วเราก็จะได้เงินส่วนแบ่งเข้ากระเป๋า

เราสามารถส่งคนในตระกูลไปดูแลกิจการต่างๆ เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้

การลุกฮือ

เมื่อประชาชนฉลาดขึ้นและเราปกครองอย่างไม่เป็นธรรม หรือเมื่อมีการเรียกร้องอะไรบางอย่างแล้วเราไม่ยอมทำตาม ก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านโดยประชาชน กองกำลังกบฏเหล่านี้จะวิ่งไปทั่วเมืองเพื่อเผาทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆ เราสามารถหยุดได้โดยส่งทหารเข้าไปควบคุม

เอาเค้กไปกินซะ

ทหารไล่กองกบฏ (สีเขียว) ส่วนกบฏกำลังเผาบ้านเผาเมืองอยู่ (สีแดง)

การรัฐประหาร

ทหารเป็นอีกส่วนสำคัญในเกมนี้ ตั้งแต่เริ่มเราจะมีหน่วยทหารส่วนตัวจำนวนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นความต้องการทหารจะเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้ประโยชน์ เช่นส่งไปสำรวจเกาะ หรือใช้จัดการกับกองกบฏ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีทหารมากขึ้นก็จะเสี่ยงต่อการก่อรัฐประหารได้เช่นกัน สิ่งที่เราต้องทำคือตรวจสอบความจงรักภักดีของทหารอยู่เรื่อยๆ หากเราทำอะไรไม่ดีกับทหาร เช่น ตัดงบประมาณ ทำให้ทหารไม่มีความสุข ความจงรักภักดีจะเริ่มลดลง จนถึงจุดหนึ่งทหารจะขับรถถังออกมายิงวังของเรา

คะแนน Military Loyalty เริ่มตกต่ำ

รถถังออกมาวิ่งบนถนน

 

ทั้งกบฏและทหารช่วยกันพังวัง ไม่มีใครคอยปกป้องแล้ว

เมื่อทหารและประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านและพังวังของเราจนล่มสลาย ก็ถือว่าเราพ่ายแพ้และจบเกมไปครับ

รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

สรุป

เกมนี้อาจมองว่าเป็นเกมสร้างเมืองธรรมดาเกมหนึ่ง แต่มีสิ่งที่แตกต่างคือบทบาทของผู้นำ (ผู้เล่น) ที่มีอำนาจมากจนสามารถเขียนรัฐธรรมนูญเองและทำอะไรก็ได้ แต่ในทางกลับกันก็มีประชาชนที่สามารถลุกขึ้นปฏิวัติ ซึ่งทำให้สนุกกว่าเกมอย่าง SimCity ที่เล่นแล้วเจอแต่ปัญหารถติดตลอดเวลา

ในส่วนของประสิทธิภาพของเกม ด้านกราฟิกภาพอาจจะสวยสู้เกมอื่นไม่ได้ แต่ก็มีรายละเอียดที่มากพอที่จะไม่น้อยหน้าเกมอื่นๆ ในสมัยนี้ แต่มีข้อติตรงเรื่องของอินเทอร์เฟสที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นอยู่บ้าง เช่น การหมุนมุมมองที่ใช้เมาส์สลับเกมอื่น (ถึงแม้จะปรับได้ แต่พอกลับไปแล้วก็ยิ่งกลับตาลปัตรไปใหญ่) หรือปุ่มปิดหน้าต่างที่แอบหลบอยู่มุมซ้ายล่างก็ดูแปลกตาไปนิดหน่อย

ในเรื่องของการเล่นเกม ถ้าเคยเล่นเกมแนวนี้มาอยู่แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก และเมื่อเข้าใจแนวทางของเกมแล้ว ก็สามารถเล่นเพลินๆ ไปได้เรื่อยๆ ครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิต Tropico 5 ผิดหวังถูกแบนในไทย-ชี้เกมสมจริงแบบขำขัน

วธ.แบนเกมคอมพ์-หวั่นกระทบมั่นคง ทรอปิโค5 ให้เล่นบท เผด็จการ เอพีตีข่าว ไปทั่วโลก

 
ที่มา : blognone

 

พื้นที่พิเศษ : เกมเศรษฐี Line Let’s Get Rich

Standard

พื้นที่พิเศษ : เกมเศรษฐี LINE LET’S GET RICH

พื้นที่พิเศษ : เกมเศรษฐี Line Let’s Get Rich

เมืองเทศกาล
เมื่อสุ่มลำดับการทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะมีการสุ่มอีกอย่างหนึ่ง คือ การสุ่มพื้นที่เทศกาล หรือพื้นที่พิเศษนั้นเองรวมทั้งหมด 3 ที่ ข้อดีของพื้นที่เทศกาลนี้ก็คือ เมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตกในพื้นที่เทศกาลจะเสียค่าผ่านทางเป็น 2 เท่าเหมือนได้โบนัสคูณ 2

จุดสำคัญภายในเกม

จุดสำคัญภายในเกม
1. ผู้เล่นสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆชื่อดัง ของโลกได้โดยจำลองเมืองต่างๆในโลกมาอยู่ในเกม และให้ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของเมือง ด้วยตนเองที่ชื่อว่า LandMark

เที่ยวรอบโลก

2. เที่ยวรอบโลก เมื่อผู้เล่นตกอยู่ในช่องเที่ยวรอบโลก ผู้เล่นจะได้สิทธิพิเศษโดยการที่รอบต่อไปของผู้เล่นจะมีสิทธิเลือกช่องในการลงพื้นที่ ที่ใดก็ได้ในกระดานโดยแลกกับการเสียเงินค่าเครื่องบินเล็กน้อย

โอลิมปิก

3. โอลิมปิก เมื่อผู้เล่นตกในช่องนี้ ผู้เล่นจะสามารถจัดเทศกาลโอลิมปิกในเมืองของผู้เล่นได้ และในเมืองที่จัดโอลิมปิกนั้นจะมีค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนคูณ 2 ของราคาในปัจจุบัน

เกาะร้าง

4 . เกาะร้าง เมื่อตกในช่องดังกล่าวแล้วผู้เล่นจะไม่สามารถเดินต่อได้ แต่จะสามารถออกจากที่เกาะได้ 4 วิธีคือ
4.1 ผู้เล่นต้องทอยเต๋าให้หน้าเต๋าเหมือนกัน (Double)
4.2 ผู้เล่นสามารถจ่ายเงิน ในการออกจากเกาะ
4.3 เมื่อผู้ทอยครบ 3 ตา ผู้เล่นก็จะสามารถออกจากเกาะโดยอัตโนมัติ
4.4 ใช้การ์ดหลบหนีออกจากเกาะ

 TAX

5. TAX เมื่อตกพื้นที่ดังกล่าวผู้เล่นจะต้องเสียภาษี โดยคิดจากจำนวนอสังหาริมทรัพย์ของผู้เล่นที่มีอยู่

พื้นที่พิเศษมาเก๊า

พื้นที่พิเศษ
1.มาเก๊า เมื่อผู้เล่นตกในพื้นที่นี้ จะได้เข้าไปวัดดวงเลือกลูกเต๋าเพื่อทายว่าจะออกคู่หรือจะออกคี่ โดยเสียเงินในการทาย ถ้าหากผู้เล่นทายถูกก็จะสามารถทายต่อได้ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งก็จะทำการคูณเงินรางวัลไปเรื่อยๆ เช่น ทายถูก 1 ครั้ง ก็จะได้เงิน คูณ 2 รอบที่ 2 ก็จะได้ คูณ 4 และรอบสุดท้ายก็จะได้ คูณ 8 ตามลำดับ และการทายแต่ละครั้งเมื่อทายถูกแล้วสามารถหยุดเพื่อรับเงินได้ แต่ถ้าทายผิด ผู้เล่นก็จะเสียเงินที่สะสมมาทันที

สถานที่ท่องเที่ยว

2. สถานที่ท่องเที่ยว จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปและชายหาด โดยสถานที่ท่องเที่ยวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถ Take Over พื้นที่นี้ได้และเมื่อผู้เล่นยึดพื้นที่ท่องเที่ยวได้ทั้งหมดในกระดานจะชนะแบบพิเศษในทันที

พื้นที่เทศกาล

3.พื้นที่เทศกาล เมื่อผู้เล่นได้ทำการซื้อเมืองในพื้นที่เทศกาลจะได้รับสิทธิเป็นพื้นที่ค่าผ่านทางราคาคูณ 2 โดยอัตโนมัติ และถ้าผู้เล่นยึดพื้นที่แบบทั้งโซนนั้น พื้นที่เทศกาลพื้นที่นั้นก็จะกลายเป็นคูณ 4

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

LINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINELINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINE

เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน  เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน

รวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUNรวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUN

Line Let’s Get Rich เกมเศรษฐี ใบโคลเวอร์สีทอง หาได้จากไหน

Standard

วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆเกี่ยวกับ ใบโคลเวอร์สีทอง ค่ะ “ใบโคลเวอร์สีทอง หาได้จากที่ไหน” “ใบโคลเวอร์สีทอง แตกต่างจากใบโคลเวอร์สีเขียวอย่างไร” บทความนี้มีคำตอบค่ะ

ใบโคลเวอร์ ในเกมเศรษฐี LINE Let's Get Rich

ใบโคลเวอร์ เป็นสิ่งที่ต้องใช้สำหรับเล่นเกมในแต่ละครั้งและสามารถส่งให้เพื่อนๆ ภายในเกมเศรษฐี LINE Let’s Get Rich ได้

ใบโคลเวอร์สีเขียว

เมื่อส่งให้เพื่อนแล้ว ผู้ส่งจะได้คะแนนของขวัญ +1

Line Let's Get Rich เกมเศรษฐี ใบโคลเวอร์สีทอง

ใบโคลเวอร์สีทอง

เมื่อส่งให้เพื่อนแล้ว ผู้ส่งจะได้รับคะแนนของขวัญ +3 นอกจากนี้ยังได้ +1 คะแนน ทุกๆการส่งใบโคลเวอร์สีทอง 10 ครั้ง

Line Let's Get Rich เกมเศรษฐี ใบโคลเวอร์สีทอง หาได้จากไหน

แล้ว ใบโคลเวอร์สีทอง จะหาได้จากที่ไหน
ใบโคลเวอร์สีทอง นั้นจะสุ่มขึ้นหลังรายชื่อเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นบ่อยๆ ดังนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างๆของรายชื่อเพื่อน ก็จะพบใบโคลเวอร์สีทองรอเราอยู่ค่ะ  สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวไปสร้างแลนด์มาร์คก่อนนะค่ะ สวัสดีค่ะ

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

LINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINELINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINE

เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน  เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน

รวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUNรวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUN

ที่มา : lineletsgetrich

หาเพื่อนเล่นเกมเศรษฐี LINE Let’s Get Rich ID Line

Standard

หาเพื่อนเล่นเกมเศรษฐี LINE LET’S GET RICH ID LINE

หาเพื่อนเล่นเกมส์ LINE Let’s Get Rich หรือเกมเศรษฐี LINE วันนี้สำหรับคนที่เล่นเกมส์เศรษฐีไลน์ อยากจะมีเพื่อนเล่นเยอะๆ แอดไอดี ไลน์ทิ้งไว้ได้เลยครับ

หาเพื่อนเล่นเกมเศรษฐี LINE Let's Get Rich ID Line

สำหรับเกมส์เศรษฐีที่มีรูปแบบการเล่นอย่างที่หลายคนคุ้นเคยกันดีกับเกมเศรษฐีทอยลูกเต๋าเดินไปในช่องต่าง ๆ บนกระดาน ซื้อที่ดินเก็บไว้ ใครเดินมาหยุดบนที่ดินของเราก็จะต้องจ่ายเงินให้เรา ผู้เล่นคนไหนล้มละลายหมดตัวก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้ โดยที่เกม LINE Let’s Get Rich จะมีตัวละครเท่ ๆ น่ารัก ๆ ให้เราสามารถเลือกมาเป็นตัวเดินในเกมได้ตามใจชอบ (มีหมีบราวน์กับโคนี่คู่รักคู่เลิฟด้วยนะ) พร้อมทั้งระบบการ์ดเสี่ยงโชค ที่เมื่อเดินไปตกอยู่บนช่องเสี่ยงโชคก็จะต้องหยิบการ์ดขึ้นมาแบบสุ่ม สามารถพลิกเกมจากหน้ามือให้กลายเป็นหลังมือได้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้เสียทรัพย์ หรือเกื้อหนุนตัวเองให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับท่านใดที่อยากร่ำรวย เป็นเศรษฐี (ในเกม) ก็สามารถดาวน์โหลดเกม LINE Let’s Get Rich ไปเล่นกันได้ฟรี ๆ เลยที่ App Store หรือ Google Play จ้า สามารถเล่นกับเพื่อนใน LINE ได้ด้วยนะ งานนี้รับรองว่าติดงอมแงมแน่นอน

รายละเอียดของแอพพลิเคชั่น LINE Let’s Get Rich

ชื่อ : LINE Let’s Get Rich
ราคา : ฟรี
หมวด : เกม
โปรแกรมอัพเดทล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม 2014 (iOS), วันที่ 7 กรกฎาคม 2014 (Android)
เวอร์ชั่นล่าสุด : 1.0.0
ขนาดโปรแกรม : 46.4MB (iOS), 39MB (Android)
ภาษาที่รองรับ : English, Thai
ผู้ผลิตโปรแกรม : NAVER JAPAN
เครื่องที่รองรับโปรแกรม : iPhone. iPod touch, iPad และ Android
เฟิร์มแวร์ที่รองรับ : iOS 4.3 ขึ้นไป, Android 2.3.2 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด LINE Let’s Get Rich สำหรับ iPhone. iPod touch และ iPad

ดาวน์โหลด LINE Let’s Get Rich สำหรับ Android

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

LINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINELINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINE

เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน  เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน

รวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUNรวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUN

ที่มา :bloggang

 

Line Let’s Get Rich เกมเศรษฐี ความลับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

Standard

LINE LET’S GET RICH เกมเศรษฐี ความลับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

LINE Let’s Get Rich เทคนิคแบบเจาะลึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 5 แห่ง มาทำความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใน เกมเศรษฐี LINE Let’s Get Rich กันก่อนเลย

Line Let's Get Rich เกมเศรษฐี ความลับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเกมเศรษฐีนั้นมีทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งถ้าหากใครสามารถครอบครองสถานที่ท่องเที่ยวได้ครบทั้ง 5 แห่ง ก็จะชนะเกมนี้ไปทันที พร้อมรับคะแนน x5 เท่าเลยทีเดียว แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า ยังมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อีกนะ

1. สถานที่ท่องเที่ยวสีฟ้าอ่อน ภูเก็ต

2. สถานที่ท่องเที่ยวสีแดงอ่อน บาหลี

3. สถานที่ท่องเที่ยวสีฟ้าอ่อน ฮาวาย

4. สถานที่ท่องเที่ยวสีฟ้าอ่อน เกาะบินตัน

5. สถานที่ท่องเที่ยวสีแดงอ่อน บานาคู

วิธีเพิ่มค่าผ่านทางของสถานที่ท่องเที่ยว เกมเศรษฐี Line Let’s Get Rich

สถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่เหมือนสิ่งก่อสร้างที่สามารถซื้อต่อได้หากไม่ใช่แลนด์มาร์ก นั่นคือสถานที่ท่องเที่ยวไม่สามารถถูกยึดครองได้ นอกจากนี้ถึงแม้ว่าค่าผ่านทางของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะค่อนข้างต่ำ แต่เราก็สามารถเพิ่มค่าผ่านทางของสถานที่ท่องเที่ยวได้ โดยการทำเงื่อนไขบางประการ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสีฟ้าอ่อนซึ่งเป็นเกาะ จะมีค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่คุณครอบครอง คือ (อ้างอิงตามโหมดการเล่นแบบ economic)

ครอบครอง 1 เกาะ 80k
ครอบครอง 2 เกาะ 160k
ครอบครอง 3 เกาะ 320k

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสีแดงอ่อน จะมีวิธีการเพิ่มค่าผ่านทางที่แตกต่างกันไป โดยค่าผ่านทางจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่คุณเดินมาตกในช่องนี้

ครั้งที่ 1 ค่าผ่านทาง 80k
ครั้งที่ 2 ค่าผ่านทาง 160k
ครั้งที่ 3 ค่าผ่านทาง 320k

สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ โชคดีมีทรัพย์ ขอให้ผู้อ่านเว็บไซต์ LINE Let’s Get Rich ได้ TOURISM VICTORY กันทุกคนนะคะเพี้ยงๆๆ

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

LINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINELINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINE

เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน  เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน

รวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUNรวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUN

ที่มา :lineletsgetrich

 

 

วิธีการทอยลูกเต๋าให้ได้ดับเบิ้ลในครั้งแรก ในเกมเศรษฐี LINE Let’s Get Rich

Standard

วิธีการทอยลูกเต๋าให้ได้ดับเบิ้ลในครั้งแรก ในเกมเศรษฐี LINE LET’S GET RICH

วิธีการนี้ไม่ยากค่ะ แค่เสียทอง 100 เพื่อรับประกันว่าเราจะทอยได้เลขเหมือนกันในตาแรก (ได้ดับเบิ้ล)

วิธีการทอยลูกเต๋าให้ได้ดับเบิ้ลในครั้งแรก ในเกมเศรษฐี LINE Let's Get Rich

วิธีการเพิ่มโอกาสให้ทอยลูกเต๋าได้ดับเบิ้ลมากขึ้น ในเกมเศรษฐี LINE Let’s Get Rich

1. ให้เลือกใช้ลูกเต๋า ที่มีค่าการควบคุมลูกเต๋าสูงๆ โดย LINE Let’s Get Rich ขอแนะนำลูกเต๋าน่ารักสำหรับคนงบน้อย หรือ ลูกเต๋าดาวตกสำหรับเศรษฐี

วิธีการเพิ่มโอกาสให้ทอยลูกเต๋าได้ดับเบิ้ลมากขึ้น

วิธีการเพิ่มโอกาสให้ทอยลูกเต๋าได้ดับเบิ้ลมากขึ้น

2. เลือกใช้การ์ดตัวละคร ที่มีค่าการควบคุมลูกเต๋าสูงๆ คงพลาดไม่ได้กับ การ์ดตัวละคร คลาส A อย่าง จัสติน

การ์ดตัวละคร คลาส A จัสติน

3. ในขณะเล่นเกมเศรษฐี ให้กดปุ่มทอยลูกเต๋าค้างไว้ จนเกจลูกเต๋าขึ้นไปที่แถบสูงสุด (ได้แต้มเท่ากับ 12) หรือ พยายามทอยให้ได้แต้มเลขคู่ เช่น 2, 4, 6, 8, 10 ซึ่งกะได้ยากกว่าการกดให้เต็มเกจ เราจึงแนะนำให้กดจนเต็มเกจจะง่ายกว่าค่ะ จากการทดสอบโยนด้วยเกจสูงๆ 100 ครั้ง พบว่า มีโอกาสทอยได้ดับเบิ้ลมากกว่า 50% เลยทีเดียว แต่ระวังอย่าทอยได้ดับเบิ้ลติดกัน 3 ครั้งละ ไม่งั้นจะถูกจับไปอยู่เกาะร้าง ดังนั้นในการทอยครั้งที่สาม ให้โยนเบาๆ ก็พอ อย่าลืมดูเรื่องเมืองของคู่แข่งด้วยละว่าอยู่แถวนั้นหรือเปล่า

สิทธิจากแต้มเหมือนได้ทอยลูกเต๋าอีกครั้ง

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

LINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINELINE Let’s Get Rich เกมเศรษฐีในแบบฉบับ LINE

เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน  เกมเศรษฐี LINE Lets Get Rich ทำไมถึงดัง ! มารู้จักกับเกมส์สุดฮิตล่าสุดบนไลน์กัน

รวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUNรวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUN

ที่มา : lineletsgetrich

 

เกมส์ทะลึ่งที่สุดเสียวบน iPhone 18+

Standard

เกมส์ทะลึ่งที่สุดเสียวบน IPHONE 18+

เกมส์ที่จะมานำเสนอนั้นก็คือเกมส์ Nude Runner เป็นเกมส์ที่จะออกแนวทะลึ่งนิสๆ แต่ไม่โป้มากจนเกินไปเด็กๆก็สามารถเล่นได้ครับ ซึ่งสามารถหาโหลดได้บน App Store เล่นได้ทั้งบน iPhone และ iPad เลยละครับ

เกมส์เสียว สาวน้อยวิ่งแก้ผ้า 18+ บน iPhone

เกมส์ทะลึ่งที่สุดเสียวบน iPhone 18+

สำหรับเกมส์นี้ก็เป็นอีกเกมส์ที่สามารถเล่นทุกที่ทุกเวลาหรือเล่นแก้เซ็งยามว่างก็ได้ผลดีมากเลยทีเดียว เรื่องราวในตัวของเกมส์นั้นก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแค่เราคอยบังคับเจ้าหนู้น้อยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ให้ถูกจับจากผู้ชายหุ่นล่ำในร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง พร้อมกับการจับเวลา เมื่อเราถูกจับแล้วก็จะได้คะแนนออกมาตามเวลาที่เราทำไว้ เป็นการแข่งขันกับตัวเองและบน Game Center มาเล่นกันครับว่าใครจะทำเวลาได้นานกว่ากัน

รวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUNรวม LINE ID เปล่าสำหรับไว้ใช้ส่งตัวเชิญเกม COOKIE RUN

ที่มา : http://app-7.com/